Değerlerimiz
ALTIN KURALLARIMIZ…
Amaç yaşadığımız hayatın hakkını, değerini ve gereğini en iyi şekilde yerine getirmektir.
Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkalarına yapmamak ilkemizdir.
Tüketicilerden müşterilerimize, çalışanlarımızdan, tedarikçilerimize   kadar herkesin keyif aldığı mutlu ve uyumlu bir hayat için çalışıyoruz.
Bu sebeple ne yaparsak yapalım bu değerlere bağlı hakkaniyet, etik, ahlak ve kalite standartlarında hayatımızı geçireceğiz.
İnsanları dinlemek onların düşüncelerine değer verip bizden farklı düşünen insanları anlamak için her zaman  onları dinliyor olacağız. Fikirlerimizi değiştirmek bizi geliştirir.
Söylediklerimiz hayatımızın yansımasıdır  ve biz konuşmayıp yapan bireyler olacağız. Zaten atalarımız boşuna söylememiş  «Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz»...
Para bizim için bir amaç değil araçtır.
İnsan ve Doğa‘nın kıymetini bilmeli  bize bırakılan bu mirasın çocuklarımıza en iyi şekilde  aktarılması için çalışmalıyız.
Doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet  temel etiğimiz ve vaz geçilmezimizdir.

“Have a delicious work...”
...Have a delicious work